ΑΔΑ: ΩΛΦ6ΟΡ0Ρ-ΥΔΥ – Θέμα: Περί της έγκρισης του πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια και τοποθέτηση προσκρουστήρων στο Νέο Λιμένα Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/04/2015 12:15:38

Leave Comment