ΑΔΑ: ΩΛ3ΝΟΡ0Ρ-ΠΘΠ – Θέμα: Περί της υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής» με την τράπεζα Eurobank και Εθνική και παροχή Εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/02/2015 10:40:06

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *