ΑΔΑ: ΩΙΣΜΟΡ0Ρ-3ΗΒ – Θέμα: Παροχή υπηρεσίας για την τοποθέτηση μπαρών χώρων στάθμευσης και περιορισμού κίνησης εντός Χερσαίων Ζωνών Λιμένων Μυκόνου, προϋπολογισμού 5.904,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/08/2014 15:08:51

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *