ΑΔΑ: ΩΓΘΦΟΡ0Ρ-ΘΗΖ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/08/2014 11:06:05

Leave Comment

Your email address will not be published.