ΑΔΑ: ΩΓΝ6ΟΡ0Ρ-Λ14 – Θέμα: Παροχή υπηρεσίας για την Αναθεώρηση του σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες αρμοδιότητας του ΔΛΤ Μυκόνου, προϋπολογισμού 6.150,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/07/2014 10:15:09

Leave Comment

Your email address will not be published.