ΑΔΑ: ΩΦ76ΟΡ0Ρ-0Ο9 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας βάσεων φωτιστικών σωμάτων λιμένα, προϋπολογισμού 870,00 € ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/04/2015 08:06:45

Leave Comment

Your email address will not be published.