ΑΔΑ: ΩΕΩΩΟΡ0Ρ-ΔΚΝ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την υλοποίηση μεταφορών με χρήση γερανού δημοσίας χρήσεως, προϋπολογισμού 1.599,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/10/2014 14:41:56

Leave Comment