ΑΔΑ: ΩΕ1ΧΟΡ0Ρ-ΝΔΞ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Κουκά Δημ. & Κουκά Μαρία Ο.Ε για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/09/2015 09:44:52

Leave Comment

Your email address will not be published.