ΑΔΑ: ΩΔΟ1ΟΡ0Ρ-Λ06 – Θέμα: Περί της εγκρίσεως του πρακτικού για το έργο «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου»

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/06/2015 10:36:44

Leave Comment

Your email address will not be published.