ΑΔΑ: ΩΧΕΖΟΡ0Ρ-ΞΕΓ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας Ξυδάκη Ειρήνης για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/06/2015 08:51:19

Leave Comment

Your email address will not be published.