ΑΔΑ: ΩΑΙΤΟΡ0Ρ-Η9Ρ – Θέμα: Περί της έγκρισης του πρακτικού της διακήρυξης και των όρων ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου έκτασης 60,00τ.μ., στη Χερσαία Ζώνη Παλαιού Λιμένα Μυκόνου (περιοχή Δηλιανών), με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως Αποχωρητηρίου (W.C)».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/09/2015 10:54:02

Leave Comment

Your email address will not be published.