ΑΔΑ: Ω9Σ5ΟΡ0Ρ-2ΛΞ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Ματθαίου Χορν για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/06/2015 08:52:51

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *