ΑΔΑ: Ω9ΩΕΟΡ0Ρ-ΖΒΞ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας γραφικής ύλης, προϋπολογισμού 2.764,30 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/04/2015 14:37:21

Leave Comment

Your email address will not be published.