ΑΔΑ: Ω81ΛΟΡ0Ρ-ΝΗ9 – Θέμα: Ακύρωση της απόφασης προέδρου 68/2014 με θέμα: «Παροχή υπηρεσίας για την για την συντήρηση επισκευή με επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα του σημείου πρόσδεσης μικρών σκαφών εντός του Παλαιού Λιμένα Μυκόνου, προϋπολογισμού 12.760,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/10/2014 11:09:07

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *