ΑΔΑ: Ω763ΟΡ0Ρ-ΧΔ4 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της Σκαγιάς-Γαλούνης Πετρούλας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου και τοποθέτηση ξύλινης εξέδρας.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/03/2015 12:53:36

Leave Comment

Your email address will not be published.