ΑΔΑ: Ω6ΛΧΟΡ0Ρ-3ΥΧ – Θέμα: Περί εξέταση της αίτησης Κοινοπραξίας Πλοίων Μυκόνου-Δήλου με θέμα: «Αναπροσαρμογή πάγιων τελών αποβλήτων για τα μικρά Ε/Γ πλοία κλειστού τύπου τοπικών δρομολογίων».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/10/2014 15:19:18

Leave Comment

Your email address will not be published.