ΑΔΑ: Ω68ΣΟΡ0Ρ-Ι67 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Δανάη Α.Ε για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/10/2015 10:43:22

Leave Comment

Your email address will not be published.