ΑΔΑ: Ω5Π4ΟΡ0Ρ-ΧΓΠ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας κάδων απορριμμάτων 1100lt, για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων πλοίων , με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 13.837,50 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2015 09:09:22

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *