ΑΔΑ: Ω4Σ0ΟΡ0Ρ-ΝΓΚ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Καζάρμα Υπηρεσίες Ψυχαγωγίας Ε.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην παραλία Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/03/2015 14:26:04

Leave Comment

Your email address will not be published.