ΑΔΑ: Ω34ΟΟΡ0Ρ-ΙΓΞ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της Μπαγκόγια Βασιλική για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην παραλία Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/04/2015 07:57:04

Leave Comment

Your email address will not be published.