ΑΔΑ: 9ΨΠΕΟΡ0Ρ-5ΛΙ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας L. Famelis – Σ. Χριστούλης Ο.Ε για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου με εκτέλεση έργου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/03/2017 15:33:39

Leave Comment