Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: 7ΜΖ5ΟΡ0Ρ-6ΑΡ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2017 09:51:31 Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Θεματικές: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΔΑ: 72ΒΞΟΡ0Ρ-9ΜΚ –…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: ΨΕ9ΟΟΡ0Ρ-ΩΘ6 – ΧΕΠ Β58/2017  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/11/2017 14:35:11 Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Θεματικές: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ: 73ΚΡΟΡ0Ρ-ΦΜΖ – ΧΕΠ Β59  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: ΩΦ8ΧΟΡ0Ρ-409 – Περί της Ανάθεσης έργου «Εργασίες αποκατάστασης συντήρησης φυλακίου – αρχείου Χερσαίας Ζώνης Παλαιού Λιμένα Μυκόνου», προϋπολογισμού 7.130,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: Ω7Τ6ΟΡ0Ρ-ΕΣΑ – ΧΕΠ Α168  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: ΩΞΙΛΟΡ0Ρ-32Ψ – ΧΕΠ Α169  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: Ψ0Φ2ΟΡ0Ρ-ΣΔΕ – ΧΕΠ Α170  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: 7Τ72ΟΡ0Ρ-5ΜΕ – ΧΕΠ Α171  Λήψη…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΑΔΑ: 7ΥΕΥΟΡ0Ρ-00Γ – ΧΕΠ Β40  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: 6Π2ΡΟΡ0Ρ-ΡΕΧ – ΧΕΠ Α153  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: 68ΥΙΟΡ0Ρ-53Ω – ΧΕΠ Α154  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: 61Ξ2ΟΡ0Ρ-0ΝΥ – ΧΕΠ Α155  Λήψη…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: Ω9ΡΔΟΡ0Ρ-Φ04 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: 70ΘΓΟΡ0Ρ-ΝΒΞ – Περί της αιτήσεως του Σωματείου Λεμβούχων Μυκόνου για την παραχώρηση ιδιαίτερου…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: 6ΕΥΑΟΡ0Ρ-ΨΟΡ – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: Ψ1ΒΩΟΡ0Ρ-ΩΜ5 – Περί της αιτήσεως του Σωματείου Λεμβούχων Μυκόνου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΜΑΪΟΥ 2017

ΑΔΑ: ΨΤ7ΦΟΡ0Ρ-ΤΜΙ – Περί της έγκρισης Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου».  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: 695ΧΟΡ0Ρ-00Δ – Περί…

Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΑΔΑ: Ω9ΛΘΟΡ0Ρ-ΟΩ4 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Ελέγχων Ασφάλειας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου»  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου ΑΔΑ: ΩΙ3ΚΟΡ0Ρ-ΙΓΥ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ…