ΑΔΑ: 7ΒΝΓΟΡ0Ρ-ΙΘ7 – Θέμα: Περί της εγκρίσεως δέσμευσης ποσών από τον Προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2014 του Δ.Λ.Τ.Μ. και την απευθείας ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών, κλπ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/07/2014 09:14:02

Leave Comment

Your email address will not be published.