ΑΔΑ: 7Β95ΟΡ0Ρ-ΛΓΚ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας I.FAMELIS-Σ.ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/06/2014 12:02:06

Leave Comment

Your email address will not be published.