ΑΔΑ: 7ΤΝ3ΟΡ0Ρ-ΓΔΦ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: «Έλεγχος του ελεγκτικού Συνεδρίου, Οι νέες Οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης (2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΚ), Νέο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων Ν.4281/2014, Σύννομη διενέργεια των δαπανών των δήμων και Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ, Οικονομική Διαχείριση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/11/2014 14:56:14

Leave Comment