ΑΔΑ: 7Σ8ΦΟΡ0Ρ-Θ7Ο – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ν. Λοΐζος – Α. Βούλγαρης & ΣΙΑ Ο.Ε. για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/04/2015 07:57:49

Leave Comment

Your email address will not be published.