ΑΔΑ: 7ΡΞΑΟΡ0Ρ-ΡΚΨ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Σταυρακόπουλος Π. & Σια Ο.Ε. για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/04/2015 14:07:38

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *