ΑΔΑ: 7ΨΠΚΟΡ0Ρ-ΣΚ8 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση τριών περιλήψεων Κανονιστικών αποφάσεων Δ.Σ Δ.Λ.Τ.Μ», προϋπολογισμού 238,96 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/02/2015 14:37:20

Leave Comment