ΑΔΑ: 7Ψ0ΑΟΡ0Ρ-3ΞΘ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Δημ. Πασαλιάδης & ΣΙΑ Ο.Ε. για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/04/2015 08:03:02

Leave Comment

Your email address will not be published.