ΑΔΑ: 7ΠΗΟΟΡ0Ρ-Η3Λ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της Ζουγανέλης Μαρίας του Μιχαήλ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση περιπτέρου και ψυγείων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/10/2014 08:56:44

Leave Comment

Your email address will not be published.