ΑΔΑ: 7ΩΣΛΟΡ0Ρ-43Α – Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 , 2012 , 2013 , ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 315/99" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.ΜΥΚΟΝΟΥ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/12/2014 12:58:35

Leave Comment

Your email address will not be published.