ΑΔΑ: 7ΟΟΗΟΡ0Ρ-Ο3Ν – Θέμα: Περί της αιτήσεως της Τζίμα Αικατερίνης για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/08/2014 10:01:26

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *