ΑΔΑ: 7ΝΕΩΟΡ0Ρ-4Ω3 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση Ανακοίνωσης Περιφέρειας Νοτ. Αιγαίου Οικονομικής Επιτροπής, προϋπολογισμού 100,92 ευρώ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/12/2014 08:10:44

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *