ΑΔΑ: 7ΓΨ4ΟΡ0Ρ-ΝΡ3 – Θέμα: Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων για την παραλαβή έργων & προμηθειών, για το οικονομικό έτος 2014.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/10/2014 12:45:31

Leave Comment

Your email address will not be published.