ΑΔΑ: 7ΦΣΖΟΡ0Ρ-ΨΙ3 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Κουταλίδης Κων/νος για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/12/2015 08:51:45

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *