ΑΔΑ: 7Δ51ΟΡ0Ρ-ΩΓ9 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσίας υδραυλικών εργασιών συντήρησης δικτύου νέου λιμένα Μυκόνου περιοχή Τούρλου, με Απ’ Ευθείας Ανάθεσης, προϋπολογισμού 18.757,50 ευρώ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/04/2015 12:23:25

Leave Comment

Your email address will not be published.