ΑΔΑ: 7Δ13ΟΡ0Ρ-46Μ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μπλοκ Είσπραξης Λιμενικών Δικαιωμάτων & Κ.Ο.Κ., προϋπολογισμού 750,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/09/2015 08:21:43

Leave Comment

Your email address will not be published.