ΑΔΑ: 7ΑΒΙΟΡ0Ρ-Π8Ψ – Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΟΙΚ. 1282 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 1ΠΥ/2015 ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 4150/15,06,2015 ΣΕΛ 17

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/09/2015 11:57:30

Leave Comment

Your email address will not be published.