ΑΔΑ: 792ΔΟΡ0Ρ-0Ν9 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Σωματείου Αλιέων «Αγ. Απόστολοι- Αγ. Νικόλαος», για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/02/2015 10:56:37

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *