ΑΔΑ: 76ΨΡΟΡ0Ρ-ΣΒΥ – Θέμα: Περί της έγκρισης μελέτης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ» και των όρων του διαγωνισμού.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/10/2014 09:50:42

Leave Comment

Your email address will not be published.