ΑΔΑ: 75ΞΥΟΡ0Ρ-Σ4Γ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Σαχά Κων/νου για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/06/2015 10:35:39

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *