ΑΔΑ: 74ΘΣΟΡ0Ρ-Ζ36 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Βερώνη Ιωάννη για την χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου στον Νέο λιμένα Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/08/2014 10:42:29

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *