ΑΔΑ: 70Λ5ΟΡ0Ρ-ΔΩΤ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ν. Ιορδανίδης – Κ. Σαχάς Ο.Ε για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/06/2015 08:51:07

Leave Comment