ΑΔΑ: 6ΒΖΘΟΡ0Ρ-5ΟΔ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Γαλέρου Χρυσή ΑΕΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση ικριωμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2014 14:05:08

Leave Comment

Your email address will not be published.