ΑΔΑ: 6ΤΨΥΟΡ0Ρ-Κ09 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη» , προϋπολογισμού (15.499,92 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/01/2015 12:23:12

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *