ΑΔΑ: 6ΜΕΦΟΡ0Ρ-1ΥΓ – Θέμα: Προεκτιμούμενη αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης «Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις και Μελέτη Σήμανσης των Χώρων Στάθμευσης του Παλαιού και Νέου Λιμένα Μυκόνου», με Απ’ Ευθείας Ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/12/2014 15:08:31

Leave Comment