ΑΔΑ: 6Λ8ΙΟΡ0Ρ-Τ9Υ – Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΔΟΥ ,ΙΚΑ ,ΟΑΕΔ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/12/2014 12:48:28

Leave Comment

Your email address will not be published.