ΑΔΑ: 6ΓΘΣΟΡ0Ρ-ΡΕΜ – Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια Πυλώνων (Pillars) Παροχής Νερού & Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Σκάφη.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/06/2014 14:28:32

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *