ΑΔΑ: 69ΝΣΟΡ0Ρ-Σ46 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας χαρτιού Α4 & Α3, προϋπολογισμού 388,60 € ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/03/2015 14:20:28

Leave Comment

Your email address will not be published.