ΑΔΑ: 683ΦΟΡ0Ρ-Τ0Φ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Σωματείου επαγγελματιών Αλιέων Μυκόνου Αγ. Νικόλαος- Αγ. Απόστολοι για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση των σκαφών του.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2014 15:03:36

Leave Comment

Your email address will not be published.